MEDIA [AKREDYTACJA]

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE (Press / Photo / Video) na tegoroczną edycję Tatarak Music Festival 2016.

W tej zakładce znajdziecie Państwo wszystko co związane jest z procesem aplikacji i przyznawania akredytacji prasowych na Tatarak Music Festival 2016.

Regulamin Akredytacyjny Tatarak Music Festival 2016 (15-17.07.2016):

  1. Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej. .
  2. W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
  3. Prawo do akredytacji przysługuje JEDYNIE dziennikarzom definiowany przez art. 7 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa Prasowego.
  4. 4. Organizatorzy informują, że akredytacja NIE PRZYSŁUGUJE przedstawicielom klubów, zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane.
  5. OSTATECZNY termin składania wniosków o akredytację upływa 30 czerwca 2016 r.
  6. Wniosek o akredytację, zatwierdzony przez redaktora naczelnego właściwej redakcji należy przesłać mailem na adres: tatarakosw[at]gmail.com
  7. Akredytacje są bezpłatne a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 06 lipca 2016 r.
  8. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na tereny festiwalowe.
  9. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprez festiwalowych za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu danego koncertu lub wydarzenia. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

WNIOSKI AKREDYTACYJNE TATARAK MUSIC FESTIVAL 2016

Warunkiem KONIECZNYM jest złożenie kompletnego wniosku akredytacyjnego na Tatarak Music Festival 2016, poprzez wydrukowany i przesłany do nas wniosek w formie skanu - w formacie .pdf (pobierz), oraz przesłaniu wniosku akredytacyjnego na adres: tatarakosw[at]gmail.com

Prosimy o staranne i czytelne wypełnienie formularza.
scrollHome scrollTop scrollBottom